ชื่อสถานที่ : โรงเรียนวัดท่ามะนาว

ที่ตั้ง :ม.5 ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูล :