นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 115 คน

เยี่ยมชม 14,172 คน

สถานที่สำคัญ

วัดยางนอน

13 พฤษภาคม 2562 373 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

ชื่อสถานที่ : วัดยางนอน

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 31บ้านยางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล : วัดยางนอน ตั้งเมื่อ พ.ศ.2480 ชื่อวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้าน ราษฎรบ้านยางนอนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างเสนาสนะเพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์และบำเพ็ญกุศล ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อสร้างวัด คือ นายแหยม นางเน้ย นายพวง นางพริ่ง นายอยู่ นางห้อย นางเปรื่อง นางเป้า นายเชย นางห้อง นายแขก นางปุก นายหรั่ง นางผ่อน นายเผียน นางกลืน นายคูณ นางห่วง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2525 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

 

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
.58.53 KB   แสดงภาพ
.55.06 KB   แสดงภาพ
.69.45 KB   แสดงภาพ
.56.81 KB   แสดงภาพ
.58.42 KB   แสดงภาพ
.53.15 KB   แสดงภาพ
.63.52 KB   แสดงภาพ
.45.36 KB   แสดงภาพ
.41.14 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา