เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • พรมเช็ดเท้าและเครื่องจักรสาน

  ชื่อผลิตภัณฑ์ :พรมเช็ดเท้าและเครื่องจักรสาน

  คำโฆษณา :

  ประเภท OTOP :

  รายละเอียด :จำหน่ายพรมเช็ดเท้าและเคื่องจักรสาน

  ราคา : ขึ้นอยู่กับชิ้นงาน บาท

  ผลิตโดย : กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าและเคื่องจักรสาน

  ติดต่อ : กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าและเคื่องจักรสาน ม2 ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

 • กลับหน้ารวม ผลิตภัณฑ์ชุมชน


0.02s. 0.50MB