นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 14,163 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563

29 มีนาคม 2564 11 ครั้ง ลาวัณย์ กลิ่นหรั่น แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563.pdf122.16 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา