นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 14,143 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563

29 มีนาคม 2564 11 ครั้ง ลาวัณย์ กลิ่นหรั่น แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563.pdf156.15 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา