เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ร่างขอบเขตงาน (Term of reference : TOR ) จัดซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ149 ธ.ค. 62
ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุประปา4226 พ.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 256219317 ธ.ค. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 256216213 ธ.ค. 61
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน1893 ธ.ค. 61
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน1873 ธ.ค. 61
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ25621893 ธ.ค. 61
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25621493 ธ.ค. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ธันวาคม ประจำปี 256114028 พ.ย. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน พฤศจิกายน ประจำปี 256113128 พ.ย. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม ประจำปี 256112128 พ.ย. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กันยายน ประจำปี 256111728 พ.ย. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน สิงหาคม ประจำปี 256112528 พ.ย. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กรกฎาคม ประจำปี 256112128 พ.ย. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มิถุนายน ประจำปี 25619228 พ.ย. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน พฤษภาคม ประจำปี 25619428 พ.ย. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน เมษายน ประจำปี 25619228 พ.ย. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มีนาคม ประจำปี 25618828 พ.ย. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 25618628 พ.ย. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มกราคม ประจำปี 25618828 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB