นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 14,180 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านยางนอน

21 พฤษภาคม 2563 63 ครั้ง ลาวัณย์ กลิ่นหรั่น แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.59.95 KB ดาวน์โหลด
.93.20 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา