นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 14,134 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (สายบ้านวังหลวง) หมู่ที่ ๖ บ้านกร่างด้วน

8 พฤษภาคม 2563 98 ครั้ง ลาวัณย์ กลิ่นหรั่น แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.83.32 KB ดาวน์โหลด
.57.82 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา