นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 166 คน

เยี่ยมชม 14,056 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 เมษายน 2563 90 ครั้ง ลาวัณย์ กลิ่นหรั่น แชร์  

จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะกลาง หมู่ที่ 5,6 องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 สาย

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.469.00 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา