นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 14,027 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๑

24 มีนาคม 2564 19 ครั้ง ลาวัณย์ กลิ่นหรั่น แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
รายละเอียดแนบท้าย.pdf84.35 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก.pdf22.98 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา