นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 105 คน

เยี่ยมชม 14,175 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดงพิกุล หมู่ที่ ๗

28 พฤษภาคม 2563 122 ครั้ง ลาวัณย์ กลิ่นหรั่น แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.99.57 KB ดาวน์โหลด
.58.21 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา