นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 14,076 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยปลาช่อน

28 พฤษภาคม 2563 95 ครั้ง ลาวัณย์ กลิ่นหรั่น แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.66.80 KB ดาวน์โหลด
.91.15 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา