นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 14,109 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 64แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แชร์  
25 มิ.ย. 63แผนพัฒนาบุคลากร-2561-2563 แชร์  
25 มิ.ย. 63แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้สาวนเสียภายนอก ITAS แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา