เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม

  นายกอบต.ยางนอน

 • นายอรรณพ กลิ่นน้ำหอม

  รองนายกอบต.ยางนอน

 • นางสมหมาย อินทิน

  รองนายกอบต.ยางนอน

 • นายสมคิด พิศวงค์

  เลขานุการนายกอบต.ยางนอน0.02s. 0.50MB