เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน8524 ธ.ค. 62
รับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ962 ธ.ค. 62
รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น11111 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นหนักงานจ้าง12928 พ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรร ฯ ตามประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน13023 พ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621257 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB