เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศนโยบายเจตจำนง1125 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายในห้องสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19)4919 มี.ค. 63
การรับสมัคบุคคลเข้ารับการสรรคหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน4429 ม.ค. 63
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน5827 ธ.ค. 62
โคงการอันเกี่ยวเนื่องกับการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการร่วมใจพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)2209 ส.ค. 62
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม17830 ก.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว12130 ก.ค. 62
โครงการ " 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม"12626 ก.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 256213524 ก.ค. 62
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป8015 ก.ค. 62
ลด ละ เลิก ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร948 ก.ค. 62
รู้เท่าทัน วัณโรคหลังโพรงจมูก908 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ค่ะ11421 มิ.ย. 62
ทดสอบ22921 พ.ค. 62
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.25619614 ม.ค. 62
คู่มือการปฏิบัติงาน16514 ธ.ค. 61
ข้อมูลสถิติการให้บริการ15714 ธ.ค. 61
เรื่อง รอบสองการลงทะเบียน เพื่อเก็บตกผู้สูงอายุที่มีสิทธิมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเดือนกันยายน 2562 (มาลงทะเบียนไม่ทันภายในเดือนพฤศจิกายน 2561)1574 ธ.ค. 61
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256113123 พ.ย. 61
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 60 - 31 มี.ค 6112023 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB