เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โคงการอันเกี่ยวเนื่องกับการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการร่วมใจพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)399 ส.ค. 62
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม6730 ก.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว5430 ก.ค. 62
โครงการ " 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม"3726 ก.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 25626624 ก.ค. 62
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป4015 ก.ค. 62
รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น5411 ก.ค. 62
ลด ละ เลิก ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร468 ก.ค. 62
รู้เท่าทัน วัณโรคหลังโพรงจมูก418 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ค่ะ5621 มิ.ย. 62
ทดสอบ10021 พ.ค. 62
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.25614914 ม.ค. 62
คู่มือการปฏิบัติงาน12614 ธ.ค. 61
ข้อมูลสถิติการให้บริการ11914 ธ.ค. 61
เรื่อง รอบสองการลงทะเบียน เพื่อเก็บตกผู้สูงอายุที่มีสิทธิมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเดือนกันยายน 2562 (มาลงทะเบียนไม่ทันภายในเดือนพฤศจิกายน 2561)1224 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นหนักงานจ้าง8728 พ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรร ฯ ตามประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน9023 พ.ย. 61
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25618723 พ.ย. 61
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 60 - 31 มี.ค 618223 พ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562847 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB