นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 14,123 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายในห้องสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

19 มีนาคม 2563 121 ครั้ง ลาวัณย์ กลิ่นหรั่น แชร์  

เอกสารแนบ 13 ไฟล์
.204.99 KB   แสดงภาพ
.253.89 KB   แสดงภาพ
.350.96 KB   แสดงภาพ
.242.47 KB   แสดงภาพ
.262.74 KB   แสดงภาพ
.321.26 KB   แสดงภาพ
.247.76 KB   แสดงภาพ
.323.61 KB   แสดงภาพ
.233.94 KB   แสดงภาพ
.286.74 KB   แสดงภาพ
.260.08 KB   แสดงภาพ
.187.51 KB   แสดงภาพ
.243.64 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา