นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 168 คน

เยี่ยมชม 14,054 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีอาชีพเสริมการทำเครื่องแกง พริกแกง และการถนอมอาหาร(การทำไข่เค็มใบเตย)

3 กุมภาพันธ์ 2563 59 ครั้ง ลาวัณย์ กลิ่นหรั่น แชร์  

ภาพกิจกรรมวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ วัน

ณ ศาลากลางหมู่บ้าน SML หมู่ที่ ๕ ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสารแนบ 15 ไฟล์
.136.12 KB   แสดงภาพ
.374.09 KB   แสดงภาพ
.428.85 KB   แสดงภาพ
.385.89 KB   แสดงภาพ
.151.00 KB   แสดงภาพ
.460.41 KB   แสดงภาพ
.316.63 KB   แสดงภาพ
.85.09 KB   แสดงภาพ
.90.23 KB   แสดงภาพ
.86.44 KB   แสดงภาพ
.78.34 KB   แสดงภาพ
.84.68 KB   แสดงภาพ
.85.54 KB   แสดงภาพ
.86.61 KB   แสดงภาพ
.84.68 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา