นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 14,147 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

17 กรกฎาคม 2563 70 ครั้ง ลาวัณย์ กลิ่นหรั่น แชร์  

ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

จำนวน 15,548 อัตรา >>ค่าตอบแทน 5,000.-บาท/เดือน<<<

***สนใจสมัครได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน จำนวน ๒ อัตรา

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.118.11 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา