นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 14,068 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอำเภอเดิมบางนางบวช เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

26 สิงหาคม 2563 231 ครั้ง ลาวัณย์ กลิ่นหรั่น แชร์  

ประกาศอำเภอเดิมบางนางบวช เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

***เปิดรับสมัคร 1 - 15 กันยายน 2563***

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
.82.75 KB   แสดงภาพ
.81.15 KB   แสดงภาพ
.75.54 KB   แสดงภาพ
.70.80 KB   แสดงภาพ
.64.61 KB   แสดงภาพ
.112.60 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา