นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 114 คน

เยี่ยมชม 14,179 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลสายบริหาร

1 กรกฎาคม 2563 91 ครั้ง ลาวัณย์ กลิ่นหรั่น แชร์  

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(กรณีปลดล็อค)ช่วงปลดล็อค ระหว่างวันที่ 1ก.ค.63-31 ส.ค. 63 ดังนี้

1.ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้อนถิ่น ระดับกลาง)

2.ผู้อำนวยการกองสารธารณสุขฯ (นักบริหารงานสารธารณสุขระดับต้น)

สนใจสอบถามได้ที่เบอร์ 035-469223 หรือสามารถเข้ามาติดต่อที่ทำการ อบต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ได้ในวันและเวลาราชการ

 

เปลี่ยนภาษา