นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 14,126 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 เม.ย. 64บัญ๙ีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ แชร์  
1 เม.ย. 64กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔ แชร์  
31 มี.ค. 64คู่มือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ แชร์  
30 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ แชร์  
30 มี.ค. 64การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ามะนาว แชร์  
26 ส.ค. 63ประกาศอำเภอเดิมบางนางบวช เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) แชร์  
17 ส.ค. 63กำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน แชร์  
17 ส.ค. 63กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน แชร์  
17 ก.ค. 63ประกาศรับสมัครโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
1 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลสายบริหาร แชร์  
25 มิ.ย. 63ประกาศนโยบายเจตจำนง แชร์  
19 มี.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายในห้องสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) แชร์  
3 ก.พ. 63โครงการส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีอาชีพเสริมการทำเครื่องแกง พริกแกง และการถนอมอาหาร(การทำไข่เค็มใบเตย) แชร์  
29 ม.ค. 63การรับสมัคบุคคลเข้ารับการสรรคหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน แชร์  
27 ธ.ค. 62ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน แชร์  
25 ก.ย. 62ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ กศนฺตำบลยางนอน แชร์  
9 ส.ค. 62โคงการอันเกี่ยวเนื่องกับการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการร่วมใจพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) แชร์  
1 ส.ค. 62สิทธิมนุษยชนสตรี แชร์  
30 ก.ค. 62โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม แชร์  
30 ก.ค. 62โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 38 รายการ
เปลี่ยนภาษา