เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

แชร์

ประชาสัมพันธ์...

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เริ่มเดือนมกราคม 2563

ด้วยกรมบัญชีกลาง กำหนดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน (เฉพาะผู้โอนเข้าบัญชี) ????

ฉะนั้นกรุณาตรวจสอบเงินในบัญชีของท่าน ????

หากมีปัญหาใด กรุณาติดต่อ อปท.ในพื้นที่ของท่านนะครับ

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.02s. 0.50MB