นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 14,082 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม

  นายกอบต.ยางนอน

  0995879282

 • นายอรรณพ กลิ่นน้ำหอม

  รองนายกอบต.ยางนอน

  0849532774

 • นางสมหมาย อินทิน

  รองนายกอบต.ยางนอน

  0843155947

 • นายสมคิด พิศวงค์

  เลขานุการนายกอบต.ยางนอน

  0845707418

เปลี่ยนภาษา