นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 14,040 คน

แผนป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1 เมษายน 2564 17 ครั้ง ลาวัณย์ กลิ่นหรั่น แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผนป้องกันการทุจริต-อบต.ยางนอน.pdf823.96 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา